El programa

Objectius

El Pla de Viabilitat té per objectius:

1. DIAGNOSTICAR, de forma clara a curt i mitjà termini, la situació i viabilitat de l’empresa amb indicadors predictius dels àmbits econòmic, financer, laboral, estratègic comercial i organitzacional.

2. CAPACITAR l’empresariat amb el conjunt d’eines necessàries, per tal de portar a terme una anàlisi i reflexió i una identificació clara dels factors claus de canvi o transformació per assegurar la viabilitat de les empreses.

3. ESTRUCTURAR un full de ruta de viabilitat empresarial de l’empresa, on es defineixin les accions necessàries a executar per assolir els objectius establerts.

4. ACONSEGUIR la viabilitat del negoci a mitjà i llarg termini.

 

Fases: 

FASE 1: VOLS SABER QUINA ÉS LA VIABILITAT DEL TEU NEGOCI?

Diagnosi digital i gratuïta per a qualsevol empresa catalana. Les empreses rebran un informe personalitzat amb els indicadors clau, conclusions, recomanacions i una anàlisi comparativa sectorial (informe de viabilitat).

També es disposarà d’un campus virtual amb una oferta de píndoles formatives que ajudaran a la capacitació dels equips.

 

FASE 2: LA TEVA RECEPTA DE VIABILITAT. 

3.000 empreses seleccionades per una comissió d’avaluació passaran a la segona fase, on disposaran d’una sessió de diagnosi individual amb professionals experts per presentar i estudiar l’informe de recomanacions i definir punts prioritaris a treballar per aconseguir la viabilitat empresarial (recepta de viabilitat).

 

FASE 3: IMPLEMENTA EL PLA DE VIABILITAT. IMPULSA EL FUTUR DEL TEU NEGOCI.

A través d’una segona selecció per part del comitè d’avaluació, 500 empreses seran escollides per passar a la tercera fase del pla. En aquesta fase, les persones empresàries rebreu acompanyament per definir les palanques del pla de viabilitat, i implementar les accions oportunes.

Cada empresa tindrà una sessió de contrast d’1 hora amb professionals experts, per presentar i estudiar els informes de viabilitat i definir els punts prioritaris a treballar per aconseguir la viabilitat empresarial.

Posteriorment s’assignarà un expert-assessor que farà l’acompanyament en sessions individuals (8 hores) a l’empresa per començar a executar les palanques que s’hagin prioritzat.